Privacy Policy

Lege oharra eta pribatutasun politika

LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE

[Bestelako ataletan bildu ez diren zerbitzuak]

- Titularra: LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE.
– Helbidea:
Victoriano Juaristi 1 , Irún 20.304 (Gipuzkoa).
– E-posta helbidea: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
– Kontaktu telefonoa:
– Identifikazio Fiskaleko Zenbakia: G20928040

Jabetza Intelektualaren Eskubideak

1.- LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE www.eguzkitzaige.com web guneak dituen eduki guztien jabea da (datu baseak, irudiak eta argazkiak, marrazkiak, grafikoak eta testu fitxategiak barne). Edukien hornitzailea ere izan daiteke horien jabea, lizentzia edo lagapenaren bitartez. Jabego intelektualaren nazioarteko nahiz estatuko arauek babesten dute, bereziki Jabego Intelektualaren Legearen Testu berreginaren kasuan (apirilaren 12ko 1/1996 Errege Dekretua). Erabiltzaileek www.eguzkitzaige.com web gunearen edukiak aipatutako Legea, Morala, Ohitura Egokiak eta Ordena Publikoaren arabera erabiltzeko konpromisoa hartzen dute.
Erabiltzaileak ez du LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGEren edo hirugarrenen jabetza intelektuala edo industrialaren eskubideen kontrako jokabiderik erabiliko, horrekin beste inoren intimitate pertsonala edo familiarra edo bere irudia hausten edo urratzen badu edo moraltasunaren kontrakoa baldin bada. Erabiltzailea edonola ere kalterik gabe utziko du LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE bere erabileraren ondorioz egindako edozein erreklamazioren aurrean, auzibidearen bitartez edo epaiketaz kanpo.

2.- www.eguzkitzaige.com web gunearen markak, errotuluak, zeinu bereizleak edo logoen jabetza LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGErena da eta behar den eran erregistratuta egongo dira. Web gunea egokiro erabiltzeko behar denaz kanpo, ezin da erabiltzailearen alde lagatakotzat hartu ustiapenaren bidezko eskubide bat ere.

3.- Testu, datu eta marrazki teknikoen jabetza LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGErena edo informazioa hornitu duten erakundeena da. Elementu horiek ezin ditu beste inork aldatu, kopiatu, eraldatu, bestelakotu, erreproduzitu, egokitu edo itzuli, eduki horren titularraren berariazko baimena eduki ezean. Testu, datu eta diseinu grafikoen erabilerak ez du esan nahi, inolaz ere, titulartasuna laga denik, edo ustiatu, erreproduzitu, hedatu, eraldatu, banatu edo helarazteko eskubidea bere alde utzi denik, web gunearen erabilera zilegiaz kanpo betiere.

Adierazpenak

1.- LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGEk adierazten du web gune horrek teknologia egokia duela sarbidea erraztu eta horren erabilera egiteko. Hala ere, LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGEk ez du bere gain hartzen zure sistema informatikoetan sortu daitekeen edozein arazo, horiek edozein bitartekoren bidez edo beste inork sartutako birusak edo bestelako elementu kaltegarriak egotearen ondorioz gertatu badira.

2.- www.eguzkitzaige.com web guneak ezin du eduki zehaztasun ezik, aipamen falta esanguratsurik, zehazgabetasunik edo errakuntzarik. LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGEk ez du bermatzen, inolaz ere, bere web gunean dauden datuen zinezkotasuna, zehaztasuna eta gaurkotasuna. Halaber, web gunera sartzen den erabiltzaileak LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE edozein erantzukizunetik kanpo uzten du fidagarritasuna, erabilgarritasuna edo web gune honek sorrarazi ditzakeen itxaropen faltsuak direla medio. www.eguzkitzaige.com web gunera sartzen den erabiltzaileak LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE zeinahi erantzukizunetik kanpo uzten du, fidagarritasuna, erabilgarritasuna edo itxaropen faltsuak direla eta.

Erantzukizuna mugatzea

1.- LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGEk ez du inolako bermerik eskaintzenwww.eguzkitzaige.com web gunearen funtzionamendua edo bere edukiaren informazioa direla eta. Era berean, LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE ez da web gunea erabiltzearen ondorioz sortu litekeen edonolako kalte-galeraren erantzulea izango. – LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGEk erantzukizun osoa salbuesten du web gunearen bitartez beste erakundeek eskainitako datuen edo informazioen zilegitasuna, edukia eta kalitatea direla eta.

Hiperestekaren bidezko loturak

1.- LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE web gunearekin lotura bat sortu nahi duten bestelako web guneetako titularrek, bestetik, honako konpromisoa hartu behar dute: LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGEren logotipoa agertzen ez den beste web gune batekin loturarik ez sortzea. Halaber, ezin dute faltsua, zehazgabea, edo okerra den adierazpenik egin, horrekin huts eragiten badute, edo oro har, legearen aurkakoa bada.

2.- Era berean, www.eguzkitzaige.com web gunearekin lotura bat sortu nahi duten bestelako web guneetako titularrek, honako edukia duten web guneetarako loturarik ez sortzeko konpromisoa hartu behar dute: izaera arrazista, xenofoboa, pornografikoa, edo terrorismoaren apologia eta, oro har LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGEren izen ona edo irudia edonola kaltetu dezaketenak.

3.- www.eguzkitzaige.com web gunearekin lotura bat sortzeak ez du esan nahi halabeharrez [titularra adierazi] erakundeak merkataritzako harremanik duenik edo elkartuta dagoenik lotura egin duen web gunearen titularrarekin.

4.- Hiperestekak atariaren orrialde nagusirako edo hasiera orrialderako sarbidea soilik erraztuko du. Ez da frame delakorik edo markorik sortuko web gunearekin. Ez da adierazpen faltsurik edo okerrik egingo LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGEri buruz. Ez da adierazi edo ulertarazi behar LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGEk lotura hori baimendu duela edo lotura ezarritako web gunearekin eskaini edo eskura jarritako zerbitzuak edonola ikuskatu edo bereganatu dituela.

5.- Hiperesteka egoteak ez dakar inolaz ere LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE eta ezarri duen enpresaren arteko harremanik, ezta bere edukien edo zerbitzuen onarpenik edo onespenik.

6.- www.eguzkitzaige.com web gunean hiperestekak egotearen helburua informazioa ematea da. Horregatik, LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGEk ez du bere gain hartzen ezta berariaz edo inplizituki inongo bermerik ematen ere aipatutako web gunean eskaintzen diren argibideen edota produktuen nahiz zerbitzuen inguruan: merkaturatzeko aukerak, egokitasuna, kalitatea, ezaugarriak, jatorria, merkaturaketa eta beste.
Legeriaren araberako araudia eta ezarri beharreko jurisdikzioa
Web gune honetako Lege Jakinarazpena eta bere edukia gai honi buruzko legeriari jarraituz egin dira. Halaber, aipatutako legeria ezarri beharko da kontratu honetan xedatuta ez datorrenean, zehatz-mehatz, interpretazioa, baliogarritasuna eta gauzapenari dagokienean.
Alderdiok Donostiako Auzitegi eta Epaitegien menpe jartzen dira kontratu honen baldintzak interpretatzeko edo gauzatzeko sortu litezkeen gatazkak konpontzeko. Horrela, uko egiten diote egokitu dakiekeen beste edozein foruri edo jurisdikziori.

Cookiak

www.eguzkitzaige.com lekuak cookiak erabiltzen ditu, Erabiltzaile batek Atariko web orri eta lekuetan nabigatzen duenean. Atariko leku eta orrietan erabiltzen diren cookiak ordenagailu zehatz bateko ordenagailuaren nabigatzailearekin erlazionatzen dira, soilik (Erabiltzaile anonimo bat), eta ez dute Erabiltzailearen izen-abizenik ematen. Cookiei esker, web guneak erregistratuta dauden Erabiltzaileen nabigatzaileak ezagutzen ditu, horiek lehen aldiz erregistratu direnetik aurrera, eta ez dute bisita bakoitzean erregistratu beharrik soilik eurei erreserbatutako leku eta zerbitzuetara sartzeko. Erabilitako cookiek ezin dute beste hornitzaile batzuek sortutako cookie artxiborik irakurri. Erabiltzaileak bere nabigatzailea konfiguratzeko aukera dauka pantailan kukiak jaso dituela ohartarzteko eta horrela bere disko gogorrean cookiak instalatzea eragozteko. Mesedez, zure nabigatzailearen jarraibide eta eskuliburuei erreparatu argibide gehiagotarako.

Eragindakoen eskubideak

Abenduaren 13ko 15/1999 Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoan ezarritakoarekin bat etorriz, LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGEk tratatzen dituen datu pertsonalak egunean edukitzeko konpromisoa hartzen du.
Halaber, eragindako pertsonak ikusi, zuzendu, ezabatu eta aurka egiteko eskubide zilegiak gauzatu ahal izango ditu Fitxategiaren Arduradunaren aurrean legean ezarritakoaren arabera. Horretarako, nahikoa du bere burua behar den eran identifikatzea eta fitxategiaren Arduradunarengana idatziz zuzentzea, hau da, LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE. Bere helbidea honako hau da: Basotxiki 36-atzealdea, Donostia (Gipuzkoa).

 

 

Aviso legal y política de privacidad

EGUZKITZA IGE,

[Otros servicios N.C.O.P.]

Titular: LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE.

- Dirección: Victoriano Juaristi 1 , Irún 20.304 (Gipuzkoa).
– Dirección de e-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
– Teléfono de contacto:
– Número de identificación fiscal: G20928040

Derechos de Propiedad Intelectual

1.- Todos los contenidos del sitio web www.eguzkitzaige.com (incluyendo, sin carácter limitativo, bases de datos, imágenes y fotografías, dibujos, gráficos y archivos de texto) son propiedad de LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE o de los proveedores de contenidos, habiendo sido, en este último caso, objeto de licencia o cesión por parte de los mismos, y están protegidos por las normas nacionales e internacionales de propiedad intelectual, especialmente por el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por Real Decreto 1/1996 de 12 de abril. Los usuarios se comprometen a utilizar los contenidos puestos a disposición en www.eguzkitzaige.com de acuerdo con la citada Ley, así como la moral y las buenas costumbres aceptadas y el orden público.

El usuario se abstendrá de llevar a cabo conductas que atenten contra los derechos de propiedad intelectual o industrial de LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE, o de terceros, o que vulneren o transgredan la intimidad personal o familiar o la imagen de terceros, o que sean ilícitos o atenten contra la moralidad. El usuario dejará en cualquier caso indemne a LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE frente a cualquier reclamación, judicial o extra judicial que se presente frente a ella como consecuencia de dicho uso.

2.- Las marcas, rótulos, signos distintivos o logos de sitio web www.eguzkitzaige.com son propiedad de LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE y están debidamente registrados, sin que pueda entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación más allá que de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web.

3.- Los textos, datos y dibujos gráficos son propiedad de LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE o de las entidades proveedoras de información, no pudiendo ser objeto de ulterior modificación, copia, transformación, alteración, reproducción, adaptación o traducción por parte de terceros, sin la expresa autorización por parte del titular de dicho contenido. La puesta a disposición de los textos, datos y dibujos gráficos no implica, en ningún caso, la cesión de su titularidad o la concesión de un derecho de explotación, reproducción, difusión, transformación, distribución, o transmisión a su favor, distinto del derecho de uso que comporta la utilización legítima de www.eguzkitzaige.com

Manifestaciones

1.- LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE manifiesta que este sitio web dispone de la tecnología adecuada para permitir el acceso y utilización del mismo. No obstante, LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE no se responsabiliza por la eventual existencia de virus u otros elementos nocivos, introducidos por cualquier medio o por cualquier tercero, que puedan producir alteraciones en sus sistemas informáticos.

2.- El sitio web www.eguzkitzaige.com podría contener inexactitudes, omisiones relevantes, imprecisiones o erratas. LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE no garantiza, en ningún caso, la veracidad, exactitud y actualidad de los datos contenidos en su sitio web. El usuario que accede a www.eguzkitzaige.comexonera a LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE de cualquier responsabilidad en relación a la fiabilidad, utilidad o falsas expectativas que este sitio web pudiera producirle.

Política de privacidad

El usuario queda informado de que la utilización de los servicios de este sitio web conlleva el almacenamiento de la dirección IP del usuario por motivos [indicar motivos]. Esta información sólo estará accesible por el/los administradores del sitio web, comprometiéndose LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE a no comunicar esta información a terceros.

Asimismo en la presente página Web, se incluyen diversos formularios de recogida de datos de carácter personal, de modo que los datos personales recogidos, mediante los mismos, quedaran incorporados a los ficheros automatizados de los que LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE es responsable, que se encuentran inscritos en la Agencia de Protección de Datos, y cuya finalidad, cesiones previstas y demás circunstancias, se informa en el momento de la recogida de los datos de carácter personal.

Toda esta información de carácter personal, se conservará con las debidas medidas de seguridad, observando la mas estricta confidencialidad, de acuerdo con lo estipulado en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa relacionada.

Asimismo el afectado, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a: LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE; Responsable del fichero cuya dirección es Victoriano Juaristi 1 , Irún 20.304 (Gipuzkoa).

Uso de fotografías e imágenes

Todas las fotografías e imágenes publicadas en la página Web www.eguzkitzaige.com, serán usadas para un fin legítimo, didáctico y relacionado con el carácter propio de la Asociación. LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE pone especial celo y cuidado en el uso y publicación de las mismas, las cuales en todo momento respetarán la intimidad de las personas que en ellas aparezcan. En cualquier caso, si alguna persona interesada se encuentra disconforme con las fotografías publicadas puede en todo momento solicitar a LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE la retirada de dichos contenidos dirigiéndose a , LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE, Victoriano Juaristi 1 , Irún 20.304 (Gipuzkoa).

Las imágenes publicadas en la página Web www.eguzkitzaige.com, se ajustan a la legislación actual en materia de protección de datos y tienen como única finalidad la publicidad de los proyectos y actividades de la Asociación. No constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidas ni en todo ni en parte, ni transmitidas ni registradas por ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados.

Cookies

El sitio web www.eguzkitzaige.com utiliza cookies cuando un Usuario navega por los sitios y páginas web del Portal. Las cookies que se utilizan en los sitios y páginas web del Portal se asocian únicamente con el navegador de un ordenador determinado (un Usuario anónimo), y no proporcionan por sí el nombre y apellidos del Usuario. Gracias a las cookies, resulta posible que el sitio web reconozca los navegadores de los Usuarios registrados después de que éstos se hayan registrado por primera vez, sin que se tengan que registrarse en cada visita para acceder a las áreas y servicios reservados exclusivamente a ellos. Las cookies utilizadas no pueden leer los archivos cookie creados por otros proveedores. El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar ésta información.

Limitación de responsabilidad

1.- LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE no ofrece garantías de ninguna clase en cuanto al funcionamiento del sitio web www.eguzkitzaige.com o a la información contenida en el mismo. LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE no será responsable de los daños o perjuicios, de cualquier índole, que puedan derivarse del uso del sitio web www.eguzkitzaige.com

2.- LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE excluye toda responsabilidad por la licitud, contenido y calidad de los datos e informaciones ofrecidos por terceras entidades a través del sitio webwww.eguzkitzaige.com

Enlaces hipervínculos

1.- Los titulares de otros sitios web que deseen crear un hipervínculo a www.eguzkitzaige.com, se comprometen a no establecer enlaces a sitios web en los que no aparezca el logotipo de LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE y a no realizar manifestaciones falsas, inexactas o incorrectas, que puedan inducir a error o, en general, que sean contrarias a las leyes.

2.- Los titulares de otros sitios web que deseen crear un hipervínculo a www.eguzkitzaige.com se comprometen, asimismo, a no establecer hipervínculos con sitios web que contengan contenidos, manifestaciones o propaganda de índole racista, xenófoba, pornográfica, de apología del terrorismo y, en general, puedan perjudicar de cualquier modo el buen nombre o la imagen de LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE

3.- La inclusión de hipervínculos en www.eguzkitzaige.com, no implica necesariamente que LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE mantenga relaciones mercantiles o vínculos asociativos con el titular del sitio web en la que se establezca el enlace.

4.- El hipervínculo únicamente permitirá el acceso a la página principal o pagina de inicio del portal, pero no podrá reproducirlas de ninguna forma. No se creará frame o marco sobre la página web. No se realizarán manifestaciones falsas o incorrectas sobre LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE. No se declarará ni dará a entender que LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE ha autorizado el enlace o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los servicios ofrecidos o puestos a disposición en la página web que se establece el enlace.

5.- La presencia de hipervínculo no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE y la empresa que lo establezca ni su aceptación y aprobación de sus contenidos o servicios.

6.- La presencia de hipervínculos en www.eguzkitzaige.com tiene una finalidad meramente informativa, motivo por el cual, LARREAUNDIKO EGUZKITZA IGE no se responsabiliza ni otorga garantía de ninguna naturaleza, ni expresa ni implícita respecto a la comerciabilidad, idoneidad, calidad, características, procedencia, comercialización o cualquier otro aspecto de las informaciones y/o productos y/o servicios que se ofrezcan a través del sitio web referenciado.

 

asociación